Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest HZbud sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, Al. Wojska Polskiego 88C, KRS 386243, e-mail biuro@hzbud.pl.
 2. Odbiorcami danych osobowych, w tym danych osobowych pracowników administratora danych i osób z nim współpracujących, mogą być kontrahenci administratora danych, w szczególności zamawiający, wykonawcy, podwykonawcy, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umów, których stroną jest administrator danych osobowych.
 3. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w imieniu administratora danych przez podmioty trzecie na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:
  1. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako administratora danych(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. w celu:
   • świadczenia usług na rzecz Klientów,
   • rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji,
   • marketingu bezpośredniego,
   • prowadzenia czynności analitycznych i statystycznych,
   • optymalizacji oferowanych usług i produktów,
   • badania satysfakcji Klientów oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z oferowanych usługi i produktów,
   • zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego,
   • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (monitoring),
  2. w celu wykonania umów zawieranych przez nas z Klientami oraz podmiotami współpracującymi (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas wynikającego z poszczególnych przepisów prawnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  4. na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody w celu dostarczania lub przechowywania treści informacyjnych, reklamowych, marketingowych oraz dla celów procesu rekrutacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 5. Udostępnienie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić realizację celów, w jakim dane osobowe są pozyskiwane. W niektórych przypadkach podanie danych osobowych i ich zakres może wynikać z przepisów prawa.
 6. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do:
  • dostępu do danych, uzyskania kopii danych oraz prawo ich sprostowania,
  • żądania usunięcia danych osobowych w każdym czasie,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
 7. W przypadku gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, udzielona zgoda może zostać wycofana w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Witryna administratora danych www.hzbud.pl używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam.Administrator danych może stosować następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

 9. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w jakich zostały pozyskane. W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, po jej wycofaniu dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, chyba że istnieje inna podstawa legalizująca przetwarzanie pozyskanych w ten sposób danych osobowych.
 10. Dane osobowe nie są wykorzystywane do profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
 11. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018 r.