Budowa dwóch zbiorników przeciwpożarowych – w ramach programu inwestycyjnego Lasów Państwowych wykonano na przepuszczalnych gruntach dwa zbiorniki przeciwpożarowe z placami manewrowymi. Zbiorniki uszczelniono geomembraną z PEHD i wyłożono betonowymi płytami ażurowymi.