Modernizacja Elektrowni Wodnej Trzebiatów I

Modernizacja Elektrowni Wodnej Trzebiatów I

Modernizacja Elektrowni Wodnej Trzebiatów I na rzece Młynówka. Zakres prac obejmował roboty rozbiórkowe, demontażowe i wyburzeniowe, roboty hydrotechniczno-budowlane związane z wymiana hydrozespołu w tym m.in.: montaż rury wlotowej i rury ssącej, montaż progów i...