Remont kanału dopływowego w EW Oława II

Remont kanału dopływowego w EW Oława II

Na zlecenie ENERGA Wytwarzanie S.A. wyremontowano w kanale dopływowym okładzinę ceglaną, wykonano nowa okładzinę z betonu natryskowego, oraz wyremontowano zaprawami PCC komorę turbinową i elementy upustu...
Modernizacja Elektrowni Wodnej Trzebiatów I

Modernizacja Elektrowni Wodnej Trzebiatów I

Modernizacja Elektrowni Wodnej Trzebiatów I na rzece Młynówka. Zakres prac obejmował roboty rozbiórkowe, demontażowe i wyburzeniowe, roboty hydrotechniczno-budowlane związane z wymiana hydrozespołu w tym m.in.: montaż rury wlotowej i rury ssącej, montaż progów i...