W ramach zlecenia dla ENERGA Wytwarzanie S.A. wykonano kompleksowy remont betonów kanału derywacyjnego, ujęcia wody do rurociągów, upustu bocznego, elementów jazu piętrzącego oraz wykonano umocnienia faszynowo-kamienne kanału derywacyjnego.