Odbudowę pompowni P-2 i P-3 wykonano na zlecenie RZGW w Warszawie, kompleksowa odbudowa pompowni obejmowała: budynki wraz z całym wyposażeniem pompowym, ich zasilaniem sterowaniem i monitoringiem, instalacje wentylacyjno-grzewczą, elektryczną i teletechniczną. Zdemontowano wyposażenie i wyburzono budynki rozdzielni i stacji trafo. Odbudowano zbiorniki retencyjne, budynek socjalny i zagospodarowano teren wokół pompowni.