Zadanie wykonano na zlecenie ENERGA Wytwarzanie S.A. roboty obejmowały kompleksową (powierzchniową i wgłębną) naprawę betonów: budowli wlotowej, przyczółków i flara działowego, pomostu obsługi krat i mechanizmów wyciągowych, ścian zewnętrznych, schodów, ubezpieczeń skarp kanału, oraz powłok antykorozyjnych urządzeń jaz regulacyjnego.