Budowę pawilonu handlowo-usługowego w Żaganiu wykonano na zlecenie firmy PAMAR z Nowej Soli. Zakres prac obejmował roboty ziemne i geotechniczne – mikropale, roboty budowlane w tym m.in. wykonanie fundamentowej płyty żelbetowej, placu manewrowego wraz z chodnikiem, zabezpieczenie skarpy koszami siatkowo-kamiennymi oraz roboty instalacyjne w tym m.in. wykonanie zewnętrznej instalacji wodnej, kanalizacyjnej, deszczowej, doziemnej instalacji gazu, elektroenergetycznej wraz z oświetleniem zewnętrznym obiektu.