Budowę przystani kajakowej wraz z zapleczem sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Zielonagóra na rzece Warta wykonano na zlecenie Urzędu Gminy Obrzycko. Zakres prac obejmował roboty pogłębiarskie, ubezpieczenie skarp rzeki, wykonanie slipu wodnego, pomostów pływających i wiat drewnianych, roboty drogowe w tym m.in. wykonanie nawierzchni gruntowych, betonowych, z kostki brukowej, geokraty wypełnionej kruszywem łamanym, oraz wykonanie instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem terenu.