Jaz w km 6+816 rz. Śląska Ochla – w ramach przedsięwzięcia przeprowadzono remont elementów konstrukcji jazu.