Modernizację Elektrowni Wodnej Otmuchów na zbiorniku Otmuchowskim na rzece Nysa wykonano na zlecenie ENERGOPROJEKT Warszawa S.A. Zakres prac obejmował kompleksowe roboty hydrotechniczno-budowlane obejmujące wyburzenie istniejących konstrukcji wymienianych turbozespołów i wykonanie nowych komór wlotowych i rur ssących, ponadto wykonano w obiekcie wszystkie konstrukcje budowlane pod instalacje produkcyjne i elektroenergetyczne, roboty wykończeniowe i kompletną instalacje wentylacyjną.