Modernizacja Elektrowni Wodnej w Langmansholm (Szwecja). Zakres prac związany z wymianą turbiny wodnej obejmował roboty rozbiórkowe, demontażowe i wyburzeniowe, wykonanie grodzy ziemnej, montaż rury ssącej, zbrojenie i betonowanie konstrukcji, naprawę istniejących powierzchniowa konstrukcji betonowych oraz roboty wykończeniowe.