Modernizacja Elektrowni Wodnej w Szklarskiej Porębie I należącej do TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. Zakres prac obejmował roboty rozbiórkowe, demontażowe i wyburzeniowe, roboty hydrotechniczno-budowlane w tym m.in.: montaż rur dolotowych i rur ssących, zbrojenie i betonowanie konstrukcji, naprawy powierzchniowe i iniekcyjne konstrukcji betonowych, wykonanie instalacji wentylacji oraz roboty wykończeniowe w tym m.in. tynkowanie, malowanie, posadzki, montaż stolarki.