Modernizacja jazów upustowych Zbiornika Wonieść i jazu na rzece Samica Leszczyńska wykonano na zlecenie Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowy Oddział w Lesznie. Zakres prac obejmował wykonanie gródz, konstrukcyjnych ścianek szczelnych z grodzic stalowych, częściowego wyburzenia istniejących konstrukcji żelbetowych, demontaż istniejących zamknięć, iniekcję uszkodzonych konstrukcji betonowych, wykonanie nowych konstrukcji żelbetowych, wykonanie i montaż nowych zamknięć zasuwowych i klapowych wraz z mechanicznymi instalacjami wyciekowymi, umocnienia skarp i brzegów, modernizacje konstrukcji mostu drogowego, montaż wyposażenia obiektów.