Modernizacja stacji paliw w miejscowości Sulechów Zakres prac obejmował roboty ziemne, wykonanie nawierzchni placu manewrowego, budowa zbiornika retencyjno-przetrzymującego oraz roboty sanitarne – instalacje odprowadzające wody deszczowe.