Naprawę Jazu Łobżenica uwzględniająca przebudowę zniszczonego mechanizmu wyciągowego i zasuwy na rzece Łobzonka wykonano na zlecenie Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowy Oddział w Pile. Zakres prac obejmował roboty przygotowawcze w tym m.in. wbijanie ścianek szczelnych z grodzic stalowych, roboty rozbiórkowe i demontażowe, roboty budowlane w tym m.in. betonowanie konstrukcji, naprawa powierzchniowa konstrukcji betonowych, montaż zamknięć zasuwowych dwudzielnych typu JZD.3-1.6, wraz z mechanizmami wyciągowymi oraz roboty wykończeniowe.