Odbudowa jazu Brzegi – na zlecenie WZMiUW w Poznaniu Oddział w Pile wykonano kompleksową odbudowę jazu w m. Brzegi gm. Krzyż Wlkp. polegająca na wyburzeniu istniejącego obiektu i wybudowaniu na tym miejscu nowej konstrukcji dokowej wyposażonej w trzy zamknięcia zasuwowe.