Zadanie obejmujące odbudowę Jazu Strużyska, budowę przepławki dla ryb i mostu na rzece Głomia wykonano na zlecenie Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowy Oddział w Pile. Zakres prac obejmował:

  1. Odbudowę jazu wraz ze stopniem i płytą przejazdową o świetle – 9,00m (3 x 3,00m) w tym budowa konstrukcji dokowej żelbetowej, montaż zamknięć głównych – stalowych dwudzielnych wraz z mechanizmami wyciągowymi o napędzie elektrycznym ze zdalnym sterowaniem, zamknięć remontowych, umocnienie dna i skarp rzeki koszami siatkowo-kamiennymi, wykonanie ściany oporowej z grodzic stalowych
  2. Budowę przepławki dla ryb typu Vertical-Slot o konstrukcji żelbetowej wielokomorowej, obitej ściankami szczelnych z grodzic stalowych, umocnienie wylotu – narzutem kamiennym,
  3. Budowę mostu o żelbetowej konstrukcji przyczółków i filarów na palach nośnych oraz stalowej konstrukcji sześciu przęseł i nawierzchni z drewna dębowego.
  4. Budowę zespołu pomostów drewnianych do przenoszenia kajaków.