Remont zbiorników na gnojowicę – wykonano dla AGRO PROVIMI Sp. z o.o. w Bieganowie remont betonowych zbiorników na gnojowicę. W ramach tego zadania wykonano elastyczne szczelne przykrycie zbiorników z geomembramy PEHD gr. 1,5 mm o powierzchni ponad 30.000 m2.